W.J. Matthews a'i Fab
Cyfrifwyr Siartredig
Archwiliwr Cofrestredig
Ymgynghorwyr Treth Siartredig
Partneriaid

B.O. Jones B.Sc., F.C.A.

D.A. Chidley B.Sc. (Econ),
F.C.A., C.T.A.
Ffôn:  01286 673555    Ffacs: 01286 678733
ENGLISH
EIN ARBENIGEDD  -  AMAETHYDDIAETH
Mae amaethyddiaeth yn adran ble mae gennym arbenigedd.  Rydym wedi cael y pleser o weithredu ar ran nifer helaeth o ffermwyr a theuluoedd ffermwyr a hynny am dair a phedair cenhedlaeth.


Rydym yn ymfalchïo fod gennym y gallu i roi gwasanaeth
arbennig mewn llawer maes a bod gennym wybodaeth ynglŷn â:
Ein Arbenigedd - Amaeth
Cymhorthdal a dderbynnir gan ffermwyr

Cyfathrach y ffermwyr gyda’r banciau

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â Lwfans Cyfalaf ar gael i ffermwyr

Cymorth ynglŷn â phrynu neu werthu ffermydd a thiroedd

Cynghori ynglŷn â chynllunio a dod ag aelodau o’r teulu i mewn i’r busnes

Cynllunio etifeddiaeth a throsglwyddo fferm deuluol

Cael deallusrwydd o werth stoc ar gyfer cyfrifon

Delio gyda materion treth sydd yn ymwneud â ffermio fel cyfartalu elw ffermio a’r defnydd gorau o golledion ffermio
W J. Matthews a'i Fab, Caernarfon, Gwynedd
Mewngofnodi i docSAFE
Mewngofnodi
Polisi Preifatrwydd