W.J. Matthews a'i Fab
Amdanom Ni
Ein Partneriaid
Ein Gwasanaethau

Dolenni
Map Safle

Ein Gwasanaethau
Cyfrifyddiaeth
Archwiliad statudol
TAW - cwblhau ffurflenni TAW ac anfon ar lein
Trethiant Personol
Cynlluniau Busnes a chyngor dechreuol
Gwasanaethau ysgrifenyddol ar gyfer cwmnïau
Gwasanaethau a chefnogaeth Cyflogres
Cyfrifon Cwmnïau a Threth Gorfforaeth
Ein Arbenigedd
Amaethyddiaeth
Proffesiwn Iechyd
Elusennau
Sut i Gysylltu â Ni
Ffôn:   01286 673 555
Ffacs: 01286 678 733
Ffurflen Gysylltu
Pobol y We - Dylunio Gwe Ymatebol
Hawlfraint © 2017  W. J. Matthews a'i Fab
AMDANOM NI
W. J. Matthews & Son
W.J. Matthews a'i Fab
Cyfrifwyr Siartredig
Archwiliwr Cofrestredig
Ymgynghorwyr Treth Siartredig
Ffôn - 01286 673555       Ffacs -  01286 678733
Partneriaid

B.O. Jones B.Sc., F.C.A.

D.A. Chidley B.Sc. (Econ),
F.C.A., C.T.A.

Bryn O. Jones
Mae Bryn wedi graddio gyda gradd mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Manceinion cyn cael hyfforddiant gyda KPMG yn Llundain.  Wedi cymhwyso fel Cyfrifydd Siartredig yn 1993 ac wedi bod yn bartner yn W J Matthews a’i Fab ers 1995.  Mae Bryn yn arbenigo mewn cyfrifyddiaeth, archwilio a threth ar gyfer pob math o fusnesau o’r hunan gyflogedig i gwmnïau mawr cyfyngedig.
David Chidley
Ar ôl graddio mewn Cyllid a Chyfrifeg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, dechreuodd David ei yrfa gyda ffyrm leol o Gyfrifwyr a chymhwyso fel Cyfrifydd Siartredig yn 1996.  Ymunodd gyda W J Matthews a’i Fab yn 2000 a dechreuodd adolygu ar gyfer bod yn Ymgynghorydd Treth Siartredig gan gymhwyso yn 2001.  Mae David yn arbenigo mewn cyfrifyddiaeth, archwilio a threth ar gyfer pob math o fusnesau o’r hunan gyflogedig i gwmnïau mawr cyfyngedig.
PARTNERIAID
Mae W. J. Matthews a'i Fab  yn gwmni o Gyfrifwyr Siartredig, Archwiliwr Cofrestredig ac yn Ymgynghorwyr Treth Cofrestredig.  Fe sefydlwyd y practis yn1919 gan W J Matthews ac fe olynwyd dros 60 mlynedd yn ôl gan ei fab, y diweddar W Trefor Matthews.  Erbyn hyn mae gan y practis ddau bartner, Bryn Jones a David Chidley.

Bu’r practis yn rhedeg am ddegawdau o’r swyddfa yn 34 Y Maes cyn ail leoli dros bymtheg mlynedd yn ôl yn 11-15 Y Bont Bridd, Caernarfon.

Rydym yn cynnig gwasanaeth llawn drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Tra yn cynnig y gwasanaeth traddodiadol o Gyfrifwyr Siartredig mae’r practis hefyd yn ymwybodol o’r newid cynyddol sydd o fewn y byd busnes a’r angen i fod yn esblygu gyda’r holl newidiadau.

Rydym yn cynnig rhoi gwasanaeth i gwblhau cyfrifon, ymdrin â materion treth, rhoi gwasanaeth o archwilio dan ofynion cyfreithiol.  Rydym wedi ehangu ein gweithgareddau i gynnwys rhoi cyngor ynglŷn â thechnoleg gwybodaeth ynghyd â rhoi chymorth gyda grantiau a chefnogaeth i fusnesau.

Mae gennym dim o bartneriaid a staff sydd gyda’r ethos o roi gwasanaeth gorau bosibl i’n clientydd.  Mae ein clientydd yn tystio fod y ffioedd sydd yn cael eu codi yn werth da am arian ac yn gystadleuol iawn o fewn y farchnad.
ENGLISH
W. J. Matthews & Son