W.J. Matthews a'i Fab
Cyfrifwyr Siartredig
Archwiliwr Cofrestredig
Ymgynghorwyr Treth Siartredig
Partneriaid

B.O. Jones B.Sc., F.C.A.

D.A. Chidley B.Sc. (Econ),
F.C.A., C.T.A.
Ffôn:  01286 673555    Ffacs: 01286 678733
ENGLISH
EIN ARBENIGEDD  -  ELUSENNAU
Mae gennym flynyddoedd lawer o brofiad yn rhoi cymorth i elusennau o wahanol maint gydag adnoddau mewnol yn ymestyn o ychydig filoedd i filiynau.

Mae’r sector elusennau yn ran bwysig o’r gymdeithas leol ac yn amrywiol iawn.
Ein Arbenigedd - Elusennau
Gall materion cyllidol ac ariannol elusennau fod yn gymhleth iawn, hyd yn oed i elusennau llai, gan eu bod yn gorfod ufuddhau â’r Ddeddf Elusennau, Deddf Cwmnïau os yn gorfforedig, a rheolau cyfrifo arbenigol sydd wedi cael eu mandadu  gan y Comisiwn Elusennau (Adroddiad o Ymarferiad Cymeradwyedig).  Byddwn yn gallu rhoi cymorth i glientydd ufuddhau â’r gofynion gohebu unigryw sydd yn wynebu elusennau.
Y gwasanaethau a ddarperir gennym ni:
Cwblhau cyfrifon statudol sydd yn ufuddhau â’r Ddeddf Elusennau, Deddf Cwmniau os yn berthnasol a’r gofynion o’r Adroddiad o Ymarferiad Cymeradwyedig sydd wedi eu cyhoeddi gan y Comisiwn Elusennau.


Rheoli archwiliad statudol ar y cyfrifon elusennol gydag incwm dros £500,000.


Rheoli Arholiad Annibynnol  ble mae’r incwm dros £25,000 ac o dan y trothwy archwiliadol.

Cymorth  gyda chasglu gwybodaeth gyllidol i’w cyflwyno yn y Ffurflen Flynyddol Elusennol i’r Comisiwn  Elusennau
W J. Matthews a'i Fab, Caernarfon, Gwynedd
Mewngofnodi i docSAFE
Mewngofnodi
Polisi Preifatrwydd