W.J. Matthews a'i Fab
Cyfrifwyr Siartredig
Archwiliwr Cofrestredig
Ymgynghorwyr Treth Siartredig
Partneriaid

B.O. Jones B.Sc., F.C.A.

D.A. Chidley B.Sc. (Econ),
F.C.A., C.T.A.
Ffôn:  01286 673555    Ffacs: 01286 678733
ENGLISH
EIN ARBENIGEDD  -  PROFFESIWN IECHYD
Yn hanesyddol bu partneriaid W J Matthews a’i Fab am flynyddoedd lawer yn Ysgrifenyddion Lleyg o’r Pwyllgor Meddygol Lleol (LMC). Mae ein clientydd o fewn y byd iechyd yn cael gwasanaeth y ddau bartner gyda llawer o’r gwaith yn cael ei wneud gan Mrs Catrin Newton sydd gyda phrofiad yn delio yn y maes o weithwyr proffesiynol o fewn y byd iechyd.


Ar hyn o bryd mae ein cleientiaid yn cynnwys:
Deintyddion
Optegyddion
Meddygon Ymgynghorol mewn Ysbytai
Meddygon Teulu
Ein Arbenigedd - Y Proffesiwn Iechyd
Cwblhau cyfrifon yn flynyddol.

Cwblhau ffurflenni treth ar gyfer partneriaeth ac unigolion.

Cwblhau ffurflenni blynyddol dan gynllun pensiwn yr NHS.

Cwblhau ffurflenni TAW yn chwarterol sydd yn ymdrin ag incwm sydd wedi ei eithrio yn rhannol.

Cwblhau amcangyfrifon o elw pensiynol ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Bod o gymorth ynglŷn â newid partneriaeth a rhoi cyngor ynglŷn â’r hyn sydd i fod mewn cytundebau partneriaeth.

Rhoi cyngor ynglŷn â swm trethadwy sydd ar gael ynglŷn â chyfraniadau i gynllun pensiwn yr NHS yn flynyddol.
Mae'r gwasanaeth a geir gennym yn:
W J. Matthews a'i Fab, Caernarfon, Gwynedd
Mewngofnodi i docSAFE
Mewngofnodi
Polisi Preifatrwydd